FLERE ARTIKLER FRA SOLDATEN

I felten for fællesskabet

Felten er både frygtet og elsket. For de værnepligtige i 2. Livgardebataljons 2. kompagni blev deres første ...