Talsmand, tømrer, bravo og jyde. Er det opskriften på den bedste garder? Der skal nemlig mere til end dygtighed! Hvert indkaldelseshold bliver der udnævnt én garder, som får overrakt “Dronningens ur”. På dette indkaldelseshold gik hæderen til garder Langdahl.

Det er en overskyet fredag på Den Kongelige Livgardes Kaserne på Rosenborg Slot i København. Garder Langdahl og resten af vagtkompagniet indøver para- de, inden Hendes Majestæt Dronningen ankommer til Rosenborg Slot. Indøvning til diverse parader er efterhånden blevet en naturlig del af hverdagen, som havde de aldrig lavet andet. I dag d. 30. juni, øves der til Livgardens årsdagsparade, der hvert år afholdes i anledning af regimentets fødselsdag. For garder Langdahl bliver denne dag mindeværdig!

DER SKAL MERE TIL END DYGTIGHED

“Dronningens ur står for god tjeneste og dygtighed, men det står også for ven- skab. Det er vores befalingsmænd, der afgør, hvem der får hæderen”, forklarer garder Langdahl og fortsætter: “Der har dog også været en afstemning blandt os kammerater, som har stor indflydelse på, hvem der bliver valgt.”

 

Dronningens ur står for god tjeneste og dygtighed, men det står også for venskab.

Garder Langdahl er 21 år gammel, og han er født og opvokset på landet i Hadsten. Han er uddannet tømrer og driver sin egen tømrervirksomhed. Selvom der er en hel del arbejde at få som tømrer, har det altid ligget i kortene, at garder Langdahl skulle i Livgarden. “Både min storebror og far har været i Livgarden, så selvfølgelig skulle jeg også det! Det er blevet lidt af en familietradition”, fortæl- ler garder Langdahl.

EN DYGTIG GARDER OG EN GOD KAMMERAT

Garder Langdahl var ikke på forhånd klar over, at han var blevet udpeget som den dygtigste garder og bedste kammerat ud af de næsten 400 gardere. Det fik han først at vide få minutter før overrækkel- sen. Familien var også i al hemmelighed kontaktet og tog turen fra Jylland til Kø- benhavn for at fejre garder Langdahl.

“Jeg står i paraden, og får det først af vide, tre minutter inden at jeg skal op og hente uret hos H.M. Dronningen. Der går en masse tanker igennem mit hoved. Hvad skal jeg gøre, gå pænt og smile, og selv- følgelig give H.M. Dronningen hånden, fortæller garder Langdahl.

Garder Langdahl og resten af vagtholde- ne afsluttede i slutningen af juli værne- pligten efter otte måneder. De første fire måneder er garderne på Høvelte Kaserne ved Birkerød. Her får de den grundlæg- gende uddannelse, og allerede her gjor- de garder Langdahl sig bemærket ved at blive bravo. De resterende fire måneder foregår på kasernen ved Rosenborg Slot. Her går garderne vagt ved de forskellige kongelige slotte og palæer i Danmark.

Tilbage i afskedsparaden står garder Langdahl og tripper i geleddet. Hans navn bliver nævnt, og han går op mod dronningen. “Jeg går på pæneste vis ud af paraden og op mod H.M. Dronningen som skal overrække uret,” fortæller gar- der Langdahl og fortsætter: “Dronningen smilte og sagde, at det må være velfor- tjent, garder Langdahl, tillykke med det! Og så gav jeg hende hånden og gik på plads igen, og så var det ligesom det.”

 

Dronningen smilte og sagde, at det må være velfortjent, garder Langdahl, tillykke med det!

 

PRÆGET AF SYSTEMET

Garder Langdahl har planer om at fort- sætte i Hæren og har søgt ind på sergent- skolen med start til december. “Forsvaret er vokset på mig! Man bliver præget af systemet hele vejen igennem, både af be- falingsmænd, officerer og de kammera- ter, der har søgt videre,” forklarer garder Langdahl og fortsætter: “Jeg har jo også min tømrervirksomhed, så jeg var lidt i tvivl, om jeg skulle tilbage og passe den på fuld tid, men nu vil jeg prøve det her af.”

 

Skrevet af Louise Maegaard

Denne artikel er udgivet i SOLDATEN – September 2023. Du kan læse hele magasinet lige her.

 

You may also like

Comments are closed.

More in Hæren