Der findes over 500 interne forkortelser i Forsvaret, og du kan lige så godt begynde at samle din egen personlige ordbog. SOLDATEN hjælper dig med de første 10 procent:

A:

AKP – AdgangsKontrolPunkt
AO – AnsvarsOmråde

B:

BEF – BEFaling
BM – BefalingsMand
BSO – BeredSkabsOmråde

C:

CAF – CAFeteria
CBRN – Kemisk, Biologisk, Radiologisk og Nukleart

D:

DEL – Deling
DF – DelingsFører

E:

EXFIL – EXFILtrationspunkt

F:

FJ – FJende
FLV – FLyveVåbnet
FSV – ForSVaret
FØHJ – FørsteHJælp

G:

GF – GruppeFører
GRP – GRuPpe
GV – GeVær

H:

HLR – Hjerte Lunge Redning
HRN – HæReN

I:

INFIL – INFILtrationspunkt

K:

KAS – KASerne
KFO – Klargøringspunkt Før Objekt
KMP – KoMPagni
KN – KaptajN

L:

LMG – Let MaskinGevær
LTM – LandsTalsMand
LZ – Landing Zone

M:

MAT – MATeriel
MFT – Militær Fysisk Træning
MG – MeniG
MP – MilitærPoliti

N:

NK – NæstKommanderende
NVG – Night Vision Goggles

O:

OBJ – OBJekt
ODO – OverDagningsOmråde
OS – OverSergent

P:

PF – PatruljeFører
PU – Pick Up

R:

RDO – RaDiO

S:

SAN – SANitet
SAP – SAmlingsPunkt
SEO – Samlingspunkt Efter Objekt
SFO – Samlingspunkt Før Objekt
SG – SerGent
SSG – SeniorSerGent
SILD – Sidste ILDåbningslinje
SP – SpredePunkt
SVN – SøVærNet

T:

TM – TalsMand

V:

VB – Vagthavende Befalingsmand
VEDL – VEDLigeholdelse

 

Synes du vi mangler nogle? Skriv til os på SOLDATENs Instagram profil, ved at klikke her.

 

 

 

Få endnu flere tips til din værnepligt og læs SOLDATEN – De værnepligtiges magasin online!

You may also like

Comments are closed.