Forsvaret har netop installeret nye skydesimulatorer på størstedelen af landets
kaserner, hvoraf den første blev installeret på Høvelte Kaserne. Her skabes en
realistisk simulation af Amalienborg, der gør det muligt for soldaterne at øve
deres skydeteknik, inden de skal ind og gå vagt. Læs med, og bliv klogere på de
nye skydesimulatorer, der er klar til brug i starten af det nye år.

Et nyt kapitel for de danske soldater

Forsvarets nye skydesimulatorer kommer til at være fremtidens supplement til skydebanen, hvor alle fra værnepligtige til professionelle soldater kan øve deres skydefærdigheder og få præcis og direkte feedback. De er programmeret, så de kan aflæse soldatens aftræk, sigte og bevægelser. “Vi kan se, hvor soldaternes sigtebillede er, fem sekunder før de skyder, mens de skyder og helt til to sekunder efter, de har skudt. Herudover hvor stabilt og hvordan de holder våbnet,” fortæller Kasper, seniorsergent og sagsbehandler for GSIMS (garnisionsskydesimulator), som har været med igennem hele opstartsforløbet. “Det er nu, jeg kan mærke, at vi virkelig begynder at rykke på noget,” fortæller Kasper.

Han har denne sommer været med under forberedelserne af Danmarks opdaterede og nyeste skydesimulator, der blev installeret på Høvelte Kaserne. “Jeg har kørt rigtig mange tests for at sikre, at systemerne fungerer,” fortæller han. I øjeblikket ligger der allerede omkring 60 forskellige scenarier i programmet til geværskydning, og herudover har Kasper og teamet allerede oplevet efterspørgsler på konkrete scenarier til simulatoren: “Ved Livgarden vil de gerne have lavet Amalienborg som en simulation i deres program, så derfor vil vi lave og designe en konkret skydning, der foregår på Amalienborg. Så vil soldaterne rent faktisk kunne øve forskellige scenarier, inden de kommer ind og går vagt.”

Simulatorens mange fordele 

Ifølge Kasper har simulatoren mange fordele, der vil hjælpe soldaterne i deres normale hverdag. “Simulation vil kun blive brugt mere i fremtiden, fordi det giver så mange nye muligheder for at dygtiggøre sig i skydning. Skydelærerne får en masse data, som de kan bruge i deres tilbagemeldinger,” fortæller Kasper og pointerer: “Soldaterne er vant til at bruge en hel dag på skydebanen med omkring 27 til 28 minutters effektiv skydetid fra standpladsen. Med en skydesimulator er soldaten lynhurtigt i gang og får en langt mere effektiv skydetid.”

Forsvarets nye skydesimulatorer kommer til at give soldaterne rutinering i alt fra tungt maskingevær, let maskingevær til panserværn, pistoler og 40 mm granatkastere. “For HBU- og HRU’erne vil simuleringerne tage udgangspunkt i den grundlæggende uddannelse til, hvordan man bliver en dygtig skytte. For stående styrke vil den give mulighed for en masse rutinering, alt efter behov,” fortæller Kasper. Der har længe eksisteret flere forskellige simulatorer, der hjælper soldater med at dygtiggøre sig inden for deres specialer. Ingeniørregimentet bruger deres rendegraver-simulator, Flyvevåbnet har en simulator til at simulere en flyvning, mens artilleriregimentet i Oksbøl har en såkaldt væltetræner – en simulator hvor kampvognsbesætninger øver, hvad de gør, hvis deres kampvogn vælter. Forsvaret har også haft skydesimulatorer siden 90’erne, der var fordelt på seks forskellige tjenestesteder. Disse simulatorer er stærkt forældet og erstattes nu af en mere moderne simulator, der rummer flere forskellige træningsmuligheder og våbentyper at træne med.

Succesfuld opstart med meget mere i vente 

De nye skydesimulatorer, der netop er blevet installeret på de fleste af landets kaserner, forventes at blive taget i brug i begyndelsen af 2023, hvor der startes organiseret undervisning. “Vores tilbagemelding indtil videre er, at folk er begejstrede for de mange muligheder, som simulatoren giver, herunder de tunge våben og for eksempel panserværnsraket M72, som man ikke har mulighed for at skyde med så tit,” fortæller Kasper, som sammen med sit team allerede har lagt panserværnsskydninger ind i programmet.

Der er kun få steder i landet, hvor soldaterne har mulighed for at skyde med panserværn, men nu kan man fremover benytte skydesimulatoren til at træne disse færdigheder under faste forhold. Kasper gør dog opmærksom på, at skydesimulatorerne ikke skal forstås som en erstatning til skydebanen. “Det skal ses som et supplement, en hjælp og et alternativ, der kan give soldaten noget data og konstruktiv tilbagemelding under deres uddannelse.” Skydeprogrammet, der er tilgængelig i simulationerne, er taget direkte fra geværreglementet, hvor der til eksempelvis de værnepligtige vil være de samme skydninger, som de allerede har på skydebanen – eksempelvis K7 skydningen. “De nye skydesimulatorer skal henvende sig til soldater på alle niveauer,” fortæller Kasper, som ikke er i tvivl om, at simulation bliver vigtigere og vigtigere, i takt med at det danske forsvar udvikler sig. Han har en stor forhåbning om, at skydesimulatoren vil blive anvendt af alle rang og funktioner.

Skrevet af Sophia Bianca Salskov Jakobsen

Denne artikel er udgivet i SOLDATEN 8 november 2022. Du kan finde hele magasinet her.

 

You may also like

Comments are closed.

More in Forsvaret