Hos Air Control Wing på Flyvestation Karup sidder et hold specialiserede identifikationsoperatører klar alle døgnets timer. De bidrager til, at Flyvevåbnet og Forsvaret ved præcis, hvad der sker i og uden for Danmarks luftrum.

Kan du spotte fejlen?

Døren åbnes forsigtigt ind til operationsrummet. En lavmælt mumlen overdøver de døgndriftskørende computere, som er placeret langs de hvide vægge. Foran én af de mange computerskærme sidder IO-eleven David sammen med sine kollegaer Schou og Jee. De startede sammen på IO-uddannelsen i juni 2022. ”Jeg kan godt lide at være teknisk anlagt,” fortæller David og tilføjer: “Samtidig giver jobbet mig også mulighed for at dygtiggøre mig i Flyvevåbnet og arbejde med mennesker.”

Identifikationsoperatørens vigtigste opgave er er at spotte, hvis noget er uden for normalbilledet i luftrummet. Hvis IO’en ser noget ukendt eller mistænkeligt på sit radarsystem, skal der arbejdes hurtigt og effektivt, for at finde frem til kilden på problemet. “Som IO skal man være nysgerrig, have noget gåpåmod og være god til at samarbejde med sine kollegaer,” fortæller Schou, hvortil Jee supplerer:  “Det er om at holde tungen lige i munden, for der er rigtig meget stof, som man skal lære.”

“Kæft, man føler sig vigtigt”

I O-rummet sidder også nogle erfarne specialister med mange års erfaring i bagagen. Heriblandt sidder Theis og Mads, som begge er yderst passionerede omkring deres daglige arbejde på flyvestationen. ”Vi sidder 24/7 og håndhæver dansk suverænitet. Kæft, man føler sig vigtig – at være en del af den her varsling dag og nat, det er spændende,” fortæller Theis. Han har ti års specialisterfaring samt tre udsendelser som identifikationsoperatør bag sig. ”På et tidspunkt under min udsendelse satte jeg min vanddunk fra mig, og kort tid efter var jeg blevet tørstig. Jeg så på uret, og der var pludselig gået tre timer. Det er utrolig intenst og spændende,” fortæller Theis.

“Det var ansvaret der motiverede mig til at søge arbejdet. Vi er nogle som kan noget, som de færreste kan.” – Mads, Identifikationsoperatør

Mads, som også er uddannet IO’er, sætter ord på, at det mest udfordrende ved arbejdet er, når der er noget, der virkelig brænder på. ”Når du har fem ting på samme tid og er under tidspres, er det super intenst. Du skal bruge hovedet utrolig meget, og det er en helt speciel fornemmelse,” fortæller Mads. Det store ansvar var det, som motiverede Mads til at begynde sin karriere som identifikationsoperatør. ”Vi kan noget, som de færreste kan – og det er ret unikt. Vi er nogle af de allerbedste i verden til lige præcis det her erhverv, fordi vi har mulighed for at træne nogle handlemønstre, som andre ikke har,” fortæller Mads.

Den første tid som IO-elev

Som nyudklækket IO-elev gennemgår man en masse øvelser og teorilektioner. Disse baner vejen for, at David, Schou og Jee snart kan udføre deres operative opgaver i O-rummet. Noget af det, som de især ser frem til at øve sig på, er deres radarsimulator. ”På simulatoren skal vi øve os i at aflæse live-billeder, hvor vi sidder på vores konsollere. Der bliver lavet et scenarie til os, som vi skal lære at agere ud fra. Lidt ligesom hvis man på en SKYT-dag skal reagere på en føling, så lærer vi at reagere på et scenarie på vores radarskærm,” fortæller David.

”Vi er det første sæt øjne til at identificere et kendt eller ukendt objekt i luften.” – David, IO-elev

Fremfor at eleverne har forståelsen for simulatoren, har de blandt andet haft radarteori, som er en af deres første fag på uddannelsen. ”Her lærer vi hvordan en radar egentlig fungerer, så vi kan forstå prikkerne på vores skærm i O-rummet. Vi lærer blandt andet, hvordan vi kan se højder og hvilken hastighed flyene bevæger sig i,” fortæller David. Meget af det, som eleverne lærer på uddannelsen, er dog klassificeret. Dette gør, at en stor del af oplysningerne omkring arbejdet i O-rummet, må forblive IO-erne imellem. Schou fortæller: ”Der er rigtig meget teori, som skal ind under huden på én. Det hele er nyt i starten, så det er lige med, at få det hele til at sætte sig godt fast, så vi snart kan bruge det i praksis.”

Med flyverkultur og en gamer gemt i maven

Forsvaret er en arbejdsplads, hvor rangsystem både respekteres og bruges som identifikator for individets arbejdsopgaver og funktion i systemet. Ligesom på landets andre tjenestesteder, er dette også noget der bliver håndhævet ved IO’erne på Flyvestation Karup – dog med det in mente, at både eleverne og specialisterne er helt enige om, at de finder kulturen blandt dem og deres kollegaer meget venskabelig og familiær. ”Vi er meget åbne overfor hinanden på tværs af rang, og det føles lidt som om, at det er en lille familie, man har på sin arbejdsplads. Vi arbejder meget tæt sammen på tværs af rang, når vi løser de forskellige opgaver,” fortæller David.

Den tekniske kunnen, lysten til at lære, de vigtige arbejdsopgaver og ikke mindst det tætte forhold til sine kollegaer, er nogle af de største motivationsfaktorer, som har drevet eleverne og specialisterne til en uddannelse, hvor de skarpeste øjne sejrer.

Afslutningsvist pointerer Theis, med sine mange års erfaring i bagagen, hvad en fremtidig og dygtig identifikationsoperatør i høj grad også, skal være i stand til. ”Vi skal være gode til det, som gamere ofte er gode til. Vi skal have et visuelt overskud og evnen til at tænke i 3D, uden vi har noget håndgribeligt i hænderne. Hvis du har en gamer gemt i maven og samtidig vil have muligheden for at håndtere et utrolig vigtigt stykke arbejde, så er IO-uddannelsen bestemt noget for dig, fortæller Theis.

SYNES DU UDDANNELSEN LYDER SPÆNDENDE?

Identifikationsoperatører er tjenestegørende på Flyvestation Karup, hvor du får din daglige gang. Du vil have mulighed for at dygtiggøre og specialisere dig som identifikationsoperatør, samtidig med at uddannelsen åbner for en lang række af andre veje, muligheder og oplevelser i Air Control Wing og Flyvevåbnet. Identifikationsoperatører har som andre i Flyvevåbnet og Forsvaret mulighed for udsendelser at forskellig varighed og type.

Skrevet af Sophia Bianca Salskov Jakobsen

Denne artikel er udgivet i SOLDATEN – September 2022. Du kan læse hele magasinet lige her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Comments are closed.

More in Flyvevåbnet