Nuværende redaktion:

Emil Mozart Hansen

Gennemført HBU på Hold DEC 2017 ved Den Kongelige Livgarde
VPL-SOLDAT01@MIL.DK

Anton Villiam Lange

Gennemført HBU på Hold AUG 2018 ved Hærens Efterretningscenter

VPL-SOLDAT02@MIL.DK

Redaktionen på SOLDATEN består af to værnepligtige journalister, som efter endt værnepligt har søgt en stilling på bladet, og er blevet udvalgt på baggrund af deres kompetencer efter en jobsamtale og en udvælgelsesprocess.

En ansættelse på SOLDATEN varer i 6 måneder, og foregår på værnepligtslignende vilkår.

Journalisterne har tilknyttet en ansvarshavende redaktør fra Kommunikationssektionen i Værnsfælles Forsvarskommando

De værnepligtige journalister på SOLDATEN står for hele planlægningen og produktionen af indholdet til bladet. Arbejdsopgaverne inkluderer blandt andet:

  • Idéudvikling til artikler og indslag i bladet
  • Sammen med Værnepligtsrådet, at afholde orienteringsoplæg for alle landets værnepligtige
  • At rejse rundt på landets kaserner og snakke med værnepligtige og andre i Forsvaret
  • Fotografering
  • At skrive alt indholdet til SOLDATEN bladene