Sanitetstjeneste i Aalborg? Minerydder i Skive? Panserinfanterist i Slagelse? Mulighederne er mange, når du søger HRU på landets tjenestesteder. Med HRU-guiden får du et overblik over Hærens mange retninger, så du kan vælge et tjenestested, der er skræddersyet til dig.

Hvad er HRU?

Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse bygger videre på dine kompetencer fra værnepligten, hvor de første 5-6 måneder er ensrettede for alle tjenestesteder. I disse måneder færdiggør du uddannelsen som infanterist, der giver dig mulighed for at søge ind i SRS (stående reaktionsstyrke) på tværs af Hærens tjenestesteder – ligegyldigt hvor i landet du finder en kæreste. I de resterende 2-3 måneder specialiserer du dig inden for en af de funktioner, der hører hjemme på dit tjenestested.

Gardehusarregimentet, Rønne

Hos gardehusarerne i Rønne klargøres du til at indgå i en opklaringsenhed. Her opererer du side om side med soldaterne på frontlinjen og leverer efterretningsgrundlaget fra kamppladsen, der er altafgørende, når der træffes beslutninger for kampen på brigadeniveau. Hverdagen er fuld af action, og to dage er aldrig ens, når man indhenter efterretninger i feltens mudder.

Gardehusarregimentet, Slagelse

I Slagelse uddannes en del af de infanterister, der udgør Hærens slagkraft i kampsituationer. Her vil du blive uddannet panserinfanterist, der er specialiseret i at løse den landbaserede kamp i samspil med kampvogne og andre køretøjer, såsom PMV (panseret mandskabsvogn) og IKK (infanterikampkøretøj).

 

”Som kampsoldat i Slagelse får man, på godt og ondt, en række unikke oplevelser. Her bliver man presset både fysisk og psykisk til benene er ved at falde af.”

– Menig Valente, konstabel hos GHR

 

Den Kongelige Livgarde, Høvelte

Hos Livgarden gennemgår du den samme panserinfanteristuddannelse, som gør sig gældende i Slagelse og Holstebro. Som en del af Hærens knytnæve vil du være i stand til at løse kampbaserede opgaver i samarbejde med kampvognsenhederne.

Trænregimentet, Aalborg

TRR er et af Hærens største regimenter og tjener mange værnsfælles formål. Du har rig mulighed for at specialisere dig inden for en række logistiske områder, lige fra sanitetstjeneste til forsyningsopgaver. Tjenestestedet huser også MP (Militærpolitiet), der primært hverver sine ansatte blandt Trænregimentets konstabler. TRR er derfor det oplagte valg, hvis du overvejer at blive MP’er.

”Som sanitetsmand i Aalborg rykker man ud til sårede og lapper dem sammen igen. At være med til at redde liv giver følelsen af, at man gør en forskel.”

– Menig Elkhatib, konstabel hos TRR

 

Trænregimentet, Vordingborg

Vordingborg har traditionelt huset den Nationale Støttebataljon og udgør en del af Trænregimentet. Her vil du blive uddannet til at understøtte kampenhederne og sørge for, at de har støvler og høreværn til rådighed. Du vil gennemgå den samme uddannelse som i Aalborg, men med udgangspunkt i det sjællandske terræn.

Føringsstøtteregimentet, Fredericia

FSR leverer kommunikationsstøtte til alle tre værn. Her vil du få mulighed for at beskæftige dig med teknologier, IT og kommunikation, der forbereder dig på at blive indsat i kommunikationsopgaver på tværs af de tre værn. Du vil blive specialiseret i den IT-baserede kommunikation, der er vital under udsendelser.

”Her i Fredericia leverer vi kommunikationsstøtte til samtlige enheder i Forsvaret, så hvis man interesserer sig for IT og teknologi, er det her, du skal søge hen.”

– Menig Staak, konstabel hos FSR

 

Slesvigske Fodregiment, Haderslev

Regimentet blev i 2019 genoprettet for at uddanne lette infanterister, der længe har været efterspurgt i Hæren. Som navnet indikerer, foregår størstedelen af uddannelsen til fods. Med en hård fysisk belastning forbereder SLFR dig på at være en del af de soldater, der laver first entry på kamppladsen. På baggrund af den krævende uddannelse besidder disse soldater et særligt potentiale, der har ført til et samarbejde med Jægerkorpset.

Efterretningsregimentet, Varde

Som en del af EFR er du ansvarlig for at fremskaffe informationer forud for kamphandlinger. Til dette formål har regimentet en række kapaciteter til rådighed, hvor du har mulighed for at flyve med drone, arbejde med Electronic Warfare og fordybe dig i Human Intelligence. Alt sammen med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for kamptroppernes operationer.

Danske Artilleriregiment, Oksbøl

Artilleriregimentet har siden 2019 været under genopbygning og råder over nogle af Hærens mest slagkraftige våbensystemer. Som artillerist får du lov at stifte bekendtskab med mange forskellige våbentyper og et udpluk af Hærens nyeste materiel, som har til formål at sikre brigadens ildstøtte.

Jydske Dragonregiment, Holstebro

Dragonerne udgør Hærens panserregiment. Udover at have mulighed for at blive panserinfanterist, kan du også blive en del af kampvognsenhederne, der støtter kamptropper landet over. Fælles for begge specialiseringer er fokus på at kunne samarbejde med den splinternye Leopard 2A7, som er en del af de kapaciteter, der gør regimentet til et attraktivt tjenestested.

Ingeniørregimentet, Skive

Ingeniørregimentet råder over en stor værktøjskasse, der fungerer som et multitool i opgaveløsning på tværs af alle værn. Her har du mulighed for at specialisere dig i mange forskellige retninger, både som panseringeniør, minerydder og inden for CBRN- og konstruktionstjeneste. Som håndværker er IGR det oplagte valg, da disse kompetencer er særligt efterspurgte.

Få endnu flere tips til din værnepligt og læs SOLDATEN – De værnepligtiges magasin online!

You may also like

Comments are closed.