Titlen som husar er kun et enkelt spring væk, og ved mobiliseringsværnepligten i Slagelse, går soldaterne planken ud. Efter fire kolde dage i felten, må de gøre sig fortjent til deres længeventede REX-mærke, som venter på den anden side af en psykisk selvtillidsprøve.

AFGØRELSENS STUND ER KOMMET

Soldaterne har nået endestationen. Menig Kongsvang og menig Hedehusene stiger sammen med deres kammerater udmattede ud af den bus, som har samlet dem op efter fire hårde og kolde dage i felten. De begynder med langsomme bevægelser og nysgerrige blikke at iklæde sig deres regntøj, alt imens de søgende kigger rundt for at finde svar på, hvad der skal til at ske. De får trukket deres hue ned over hovedet, og Hedehusene, lægger alle sine kræfter i at berolige personen foran, som panikker, idet en befalingsmand pludselig dirigerer de blinde og nervøse soldater afsted.

Soldaterne befinder sig i øjeblikket ved en ukendt destination, hvor kaptajnen har planlagt en afsluttende selvtillidsprøve. En prøve som er altafgørende for, at de kan få deres længe ventede REX-mærke og kalde sig for husar.

“Formålet med selvtillidsprøven er, at videreudvikle soldatens evne til at holde fokus på opgaven og løse denne under pres samt udvikle soldatens fysiske mod.” – Casper, Kaptajn

Mobiliseringsværnepligten er langt fra som de øvrige værnepligtstjenester i Danmark. Den 8-måneders værnepligt som blev etableret i sommeren 2021, har fokus på at funktionsuddanne soldaterne og enhedsuddanne grupperne, samt opbygge en stor fysisk og psykisk robusthed, så soldaterne kan blive genindkaldt til et yderligere uddannelsesforløb, hvisder skulle udbryde en krig eller komme en krise. “Jeg valgte en 8-måneders værnepligt, da jeg gerne ville blive en dygtigere soldat, og jeg er virkelig overrasket over det, som uddannelsen byder på,” fortæller Kongsvang.

KLAR, PARAT, SPRING!

Som en fastlåst kæde bliver Kongsvang og Hedehusene ført af sted mod den ukendte destination af deres befalingsmand. Hænderne knuger sig til personen foran, der ved lige så lidt, som ham selv. De forfrosne soldater bliver placeret på en lang række, og her venter de.

Én efter én bliver de hevet til side, og med små, forsigtige skridt føres de ud til en kant, hvortil bare et ekstra skridt fremad vil medføre et frit fald ned i havvandet. Her sker det endelige møde med kaptajnen, og nu er det blevet Kongsvangs tur til at modtage kaptajnens afsluttende befaling. Det sidste skridt er altafgørende. Kaptajnen trækker huen af ham, og tre meter nede venter det kolde vand, som er klar til at gribe ham. Et endeløst skridt ender i et højt plask. “På vej ned, når jeg lige at tænke, at der er meget længere, end jeg troede!” fortæller Kongsvang.

VI KAN, HVAD VI VIL

Plasket giver genlyd og Kongsvang svømmer hen til den stige, som fører ham op til kaptajnen. I hånden har kaptajnen et REX-mærke, som han stolt forærer den nyudsprungne husar, der har vist sit værd og fulgt selvtillidsprøven til dørs.

Kaptajnen har høje forventninger til sine soldater samt befalingsmændenes evne til at lede dem. ”Det er mine gruppeførere og min delingsførers opgave at sikre sig, at soldaterne fungerer og yder optimalt,” fortæller kaptajnen, som har været med under hele øvelsen. Han pointerer dertil, at det i den grad er uvisheden, som leverer et psykisk pres på soldaterne, og at det er med til at skabe en stor robusthed. ”Jeg har en klar forventning til, at alle soldaterne gennemfører selvtillidsprøven, da vi har brugt kræfter på at bygge et mindset op om, at man kan, hvad man vil,” fortæller Casper.

Med et fast håndtryk uddeler kaptajnen husarernes REX-mærker, og selvtillidsprøven medfører alt fra tårer, smil og udmattede blikke hos husarerne, som nu er velvidende om, at de efter fire dage i felten alle har, hvad der skal til – både fysisk og psykisk. Husarerne gennemfører selvtillidsprøven med gå-på-mod og oprejst pande trods ugens øvelse, som bød på kulde, march og søvnunderskud.

EN UFORGLEMMELIG ØVELSE

Efter husarernes fornøjelse i det iskolde vand, er de stimlet sammen i den varme bus, som inden længe fragter dem tilbage til kasernen. Der er munter stemning og højlydt snak om dagens mange opture og nedture. Under ugens øvelse har Kongsvang brugt det meste af sin energi på at fokusere på at hjælpe de andre i delingen, som var meget pressede. Det var en taktik, som viste sig at fungere rigtig godt, da det fjernede fokusset fra ham selv. Hedehusene tilføjer, at der ofte kunne opstå en tvivl om, hvorvidt alle virkelig kunne komme igennem. ”Der var nogle, som var fuldstændig nedbrudt under turen, men alle er kommet igennem, og det er en virkelig fed følelse!”

“Vi bliver virkelig betragtet som rigtige soldater!” – Menig Hedehusene

Øvelsen har i sin helhed handlet om at uddanne delingen i at gennemføre kamp fra stilling i rammen af kompagniets forsvar, hvor alle fire delinger har været indsat samtidig. “Mandag morgen modtog mine delingsførere en kompagnibefaling, og så forskød vi fra Slagelse til Kulsbjerg, hvorefter vi begyndte at indrette kampstillinger og var taktisk indsat,” fortæller kaptajnen. På fjerdedagen valgte han at slå en snorlige streg i sandet og sammen med sine soldater overgå til REX-turen, som er en fysisk og psykisk hård tur over 24 timer, hvor soldaterne støder på forskellige udfordringer over en strækning på ca. 37 kilometer. “Jeg tror, at jeg var dejset om, hvis der ikke var nogen, der snakkede eller lige daskede lidt til mig under marchen,” fortæller Kongsvang.

EN VÆRNEPLIGT MED SPECIEL UDDANNELSE

Ved GHR i Slagelse er der fra august 2021 blevet etableret en 8-måneders værnepligt med fokus på funktions- og enhedsuddannelse. De værnepligtige har en 5-årig genindkaldelseskontrakt, så hvis der skulle udbryde krig eller komme en krise, vil de blive genindkaldt og komme på et efteruddannelsesforløb, så 1. Brigade kan opstille tre yderligere kompagnier til deres bataljoner. ”Under værnepligtstjenesten kommer soldaterne på en dybdegående funktions- og enhedsuddannelse. På den måde sammensættes nogle funktionsdygtige grupper, hvor enkeltmanden har hver sin funktionsuddannelse. De kan blive uddannet gevær 1-skytte, sygehjælper, LMG-skytte med mere, og det er denne funktions- og enhedsuddannelse, der adskiller sig fra alle andre værnepligt i Danmark,” fortæller kaptajnen.

Sophia Bianca Salskov Jakobsen

Artiklen er udgivet i SOLDATEN – Marts 2022. Tryk her for at læse hele bladet!

You may also like

Comments are closed.

More in Hæren