Om du er på vej til førstehjælpsprøven eller ønsker at fortsætte din karriere inden for sanitetstjeneste, så er det nu, du skal slå ørene ud. Nu har du chancen for at redde liv, når Stefan Koust, som er faglig ansvarlig for førstehjælp ved Forsvarets Sanitetskommando, som dagligt har til huse ved Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser, og hans team kommer med deres bedste råd.

FORTÆLLINGER FRA DET VIRKELIGE LIV

”Jeg er hjerteløber,” fortæller Stefan. Det er noget, han opfordrer alle til at blive, da det gør en forskel. Stefan har både i forbindelse med sit arbejde som faglig ansvarlig og i sit civile liv haft døden tæt inde på livet.

”Jeg var nede og træne i fitnesscenteret, og pludselig får jeg en alarm. På det tidspunkt var det ikke så længe siden, at jeg havde tilmeldt mig. Men der kommer denne her meget karakteristiske hyletone. Man er slet ikke i tvivl om, at det er den. Jeg accepterer alarmen og tager op i receptionen, hvor der er en hjertestarter. Receptionisten ser mig, og han spørger, om han ikke skal tage med. Vi ender med at komme samtidig som ambulancen. Redderne, der kommer til stedet, spørger, om jeg kan hjerte-lunge redning. Dette gjorde, at jeg faktisk var med til at yde livreddende førstehjælp. I momentet tænkte jeg ikke så meget, men jeg faldt tilbage på den viden og de kompetencer, som sidder på rygraden.”

Stefans historie er én ud af mange fortællinger fra det virkelige liv, som beviser, at det at kunne førstehjælp er essentielt for samfundet, og det redder liv.

TRÆN, TRÆN, TRÆN

Det handler på længere sigt om, at du vedligeholder din viden, færdigheder
og kompetencer, så du kan bruge den på den anden side af hegnet. Den daglige træning gør, at du vil klare førstehjælpsprøven med et bedre og mere sikkert resultat. ”Hvis du bliver ved med at træne og dygtiggøre dig selv, så vil du også handle, når der er brug for det,” fortæller Stefan. ”Det skal være lige så naturligt at træne sin førstehjælp som at styrketræne.”

Stefan og hans førstehjælpsteam lægger stor vægt på, at når din førstehjælpsuddannelse er slut, er du ikke blot uddannet førstehjælper, men du er også godt rustet til at yde førstehjælp og hjælp ude i samfundet. ”Husk på, at du er klædt godt på til denne her prøve,” siger Stefan om den førstehjælpsprøve, der måske står lige for døren. ”Sørg for at skabe et overblik, træk tempoet ud af kampen, og få styr på situationen.”

Prøven består af fem mærkeprøver, som er fire handlebaner og en skriftlig prøve. Du kan få op til 100 point, 20 point ved hver prøve, og her bliver du testet i alt lige fra hjerte-lunge-redning til, færdselsuheld og det teoretiske, som du kan finde i din førstehjælpsbog. Stefan fortsætter: ”Når du kommer til en handlebane, så start ud med at tage en dyb indånding, og skab et overblik over, hvilke handlinger du vil foretage dig.” På denne måde klæder du dig godt på til både at redde liv og måske tjene guldmærket.

Stefans 5 gode råd til førstehjælp:

1 ”Dygtiggør din hjerte-lunge-redning, da det statistisk set er det, du kommer mest ud for. Lav kvalitetslungeredning, så du får den helt rette frekvens og trykdybde.”
2 ”Øv dig undervejs i tjenesten og efter, så du hele tiden træner det, du har lært.” 3 ”Vær aktivt deltagende i undervisningen. Engager dig og deltag, så får du mest ud af det.”
4 ”Udvis handlekraft, men keep it simple. Sørg for at gøre det, du har lært.”
5 ”Tag ansvar i situationer, hvor det ser ud, som om der er nogle, der har brug for det. Både i og uden for tjeneste.”

Lise Wenger Rosenwanger

Artiklen er udgivet i SOLDATEN – Marts 2022. Tryk her for at læse hele bladet!

You may also like

Comments are closed.

More in Forsvaret