Hos sergenteleverne i Varde står hverdagen på udfordringer, som skal ruste dem til, at blive stærke og kompetente førere. Du kan nu blive meget klogere på hvad livet som kommende rollemodel indebærer, når fire sergentelever deler deres oplevelser og erfaringer fra sergentuddannelsen.

FRA VÆRNEPLIGTIG TIL SERGENTELEV

Der er nogle klare holdninger til, hvad en sergent skal kunne, og et af de store spørgsmål blandt sergenteleverne er, om man virkelig har, hvad der skal til. Der er forventninger udefra, og der er forventninger til en selv. Kreuz er 20 år gammel, og hun afsluttede sin værnepligt i Varde i november 2021, hvorefter hun startede på den almene sergentuddannelse. ”Jeg har altid godt kunne tænke mig en lederuddannelse indenfor noget, der var fysisk og udfordrende. Jeg blev fuldstændig grebet af miljøet og fællesskabet i Forsvaret. Det, der har draget mig mest til at søge sergentuddannelsen, er de sergenter, jeg selv havde i værnepligten. De har inspireret mig, og hvis jeg kan være bare en lille smule, som mine egne sergenter var, så vil det være fucking fedt.”

I samme deling har vi sergentelev Forup. Han er 22 år og færdiggjorde sin værnepligt i Holstebro i november 2021. ”Jeg har altid været fascineret af Forsvaret og også tænkt, at det er her, jeg skal gøre karriere. Jeg har altid syntes, at det kunne være fedt at vise vejen for andre og have nogle lederegenskaber. Samtidig er det bare vildt fedt med mange udfordringer og at få en masse redskaber til at klare de udfordringer, der bliver stillet.”

FRA STÅENDE STYRKE TIL SERGENTELEV

På den afkortede sergentuddannelse finder vi Anders på 28 år og Finn på 23 år. De har begge nogle år i bagagen fra Forsvaret og har efterfølgende valgt at søge den afkortede sergentuddannelse, som varer 3,5 måneder. ”Efter min værnepligtig var jeg først ude som civil og valgte efterfølg ende at søge ind som konstabel. Jeg startede i Forsvaret i 2012 og er nu udnævnt korporal ved kamptropperne og har været i Forsvaret i godt 10 år. Jeg synes, at Forsvaret har rigtig mange udfoldelsesmuligheder, så jeg tager afgjort en sergentuddannelse af den grund,” fortæller Anders. Finn fortæller: “Jeg startede i værnepligten i 2018. Dengang søgte jeg også sergentuddannelsen, men kom desværre ikke igennem. Jeg følte ikke, at jeg var færdig i Forsvaret og søgte derfor Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. Her har jeg været udnævnt konstabel i to år, og jeg er nu startet på sergentuddannelsen i og med, at jeg blev ansat i en gruppeførerstilling. Jeg gjorde opmærksom på, at jeg godt kunne tænke mig en ny stilling, og at jeg gerne ville udvikle mig endnu mere, hvilket heldigvis blev muligt,” fortæller Finn.

KOM GENNEM NÅLEØJET

På sergentskolen skal man leve op til nogle fysiske og psykiske krav. Optagelsesprøven består af nogle forskellige faglige og helbredelsesmæssige tests og en psykologsamtale. ”Jeg brugte meget tid på at tænke på psykologsamtalen,” fortæller Kreuz bestemt og kigger over på Forup, som nikkende giver hende ret. Forup og Kreuz er to af de 105 sergentelever, som ko

m gennem optagelsesprøven i værnepligten. De er i øjeblikket på øvelse, hvor de på skift øver at give befalinger. ”Man ved ikke rigtig, hvad psykologsamtalen indebærer, så uanset om man virkelig brænder for det, kan det være, at psykologen bedømmer, at man er uegnet i øjeblikket. Man skal huske på, at det er ideen om at skulle til psykologsamtale og ikke selve samtalen, der er skræmmende. Man bliver taget godt imod, og det handler i bund og grund om at være ærlig og at være sig selv,” fortæller Forup. Klaus Augustinus, seniorsergent og uddannelsesbefalingsmand ved sergentuddannelsen sætter ord på, hvilke forventninger han har til de kommende sergentelever: ”Vi vil gerne have sergentelever, som er eventyrlystne og har mod på livet. Når verden er uretfærdig, for det er den indimellem i 7,5 måneder, så skal de tage det, som det er. De skal være kognitivt klar til at gå ind i en uddannelse, hvor der er nogle meget bestemte spilleregler. Man skal være indstillet på, at det er en opadgående læringskurve både fysisk og psykisk, hvor der sker rigtig meget på kort tid. Dette gælder både den almene og afkortede sergentuddannelse.”

DERFOR ER VI VILDE MED VORES UDDANNELSE!

Selvom sergentuddannelsen er benhård, lever den i høj grad op til elevernes forventninger, som hver især er vilde med den hårde uddannelse, som de gennemgår. “Fællesskabet og hverdagen er det fedeste. Jeg er et naturmenneske, så det er et kæmpe plus. Derudover er det nærmest det hele, der har tiltalt mig. Den fysiske aktivitet, strukturen og den måde uddannelsen er bygget op på. Der er en mening med det hele,” fortæller Forup smilende. Kreuz nikker og supplerer: ”Det er en sindssygt fed uddannelse. Du går sammen med mennesker hver dag, som gerne vil det samme som dig. Vi tager altid godt hånd om hinanden, og der er plads til at snakke, når det er hårdt.”

Anders og Finn fra den afkortede sergentuddannelse er også begge vilde med uddannelsen. De er i øjeblikket på bykampsøvelse, hvor de på skift agerer som gruppefører. Anders fortæller: ”Man får mange succesoplevelser. Jeg føler virkelig, at man udvikler sig, også selvom det er meget intenst. For en der har været konstabel og skal tage denne her “rollemodelshat” på sig, er det vildt fedt at lære at få noget mere autoritet.”

DET KRÆVER BENHÅRDT ARBEJDE OG VILJESTYRKE

Selvom Finn og Anders kan kigge tilbage på mange år i Forsvaret, er der stadig mulighed for udvikling. ”Det er for mange en stor tilvænning at tage førerhatten på. Det kan være et meget stort kulturchok at skulle træde i karakter og skære igennem. Så man skal mærke efter, om man har, hvad det kræver indeni,” fortæller Anders.

Sergenteleverne ved den almene sergentuddannelse kigger tilbage på de seneste fire måneder i uddannelsen og fortæller, hvad der har været det hårdeste. ”Sort sol har været det hårdeste, som jeg nogensinde har oplevet. Man får ikke meget søvn eller mad i løbet af ugen, så man er brugt psykisk og fysisk. Der er ikke nogen, der ikke kommer til at få ondt i fødderne på den tur. Det hele handler om viljestyrken, for hvis du har viljen, kan du brække foden og stadig gennemføre, som vi havde en der gjorde,” fortæller Forup. Kreuz fortsætter: ”Det, der er sværest for mig, er, at der er meget teoretisk. Det kom bag på mig, hvor meget ansvar og mængden af lektier vi får. Det er overhovedet ikke sur lektielæsning, men der er meget af det. Derudover, i sammenligning med værnepligten, hvor man hele tiden ”har en voksen i hånden,” så står du for din egen læring. Der er ikke nogen, der kommer og hiver dig op, hvis du ikke gider.”

VÆRD AT VIDE, HVIS DU OVERVEJER AT SØGE GSU

”Det teoretiske ved sergentuddannelsen kom bag på mig. Både lektiemængden og
hvor meget ansvar, vi selv får.” – Kreuz

“Man skal være opmærksom på, at der er rigtig meget fritid, som går til uddannelsen.” – Forup

“På den afkortede GSU er der endnu flere intense uddannelsesdage i streg efterfulgt af en øvelse, fordi vi skal igennem det hele på kortere tid. Vi er arbejdstidsneutrale, så vi skal selv styre vores arbejdsgang og sørge for at lave lektier. Så det kan godt være nogle lange dage.” – Finn

“Det, der oftest slår eleverne, er, at i stedet for at blive ført er det dem, der skal
træde ind i rollen som sergent. De skal faktisk lære at tage ansvar for andre folks
liv. Det er for nogen en lidt større opgave, end hvad de havde forudset, men dette hjælper vi dem med at få en forståelse for gennem hele deres uddannelse.” – Augustinus, seniorsergent

VORES BEDSTE RÅD

”Forberedelse er nøglen til succes. Man skal virkelig arbejde for det, så klø på, og
giv dig selv de bedste forudsætninger.” – Forup

”Tag alt det ansvar, du kan få. Sidder du bag i hjørnet og håber på, at nogen lægger mærke til dig, kommer du ingen vegne. Jeg gik selv op til min sergent og fortalte, at jeg gerne ville søge videre. Herefter støttede han mig og kom med evaluering undervejs.” – Kreuz

“Vær afklaret med, at du skal være i Varde i 7,5 måneder, og at verden vil være
lidt uretfærdig. For første, eneste og sidste gang vil du være samlet i 7,5 måneder
med nogen, du er sidestillet med, og gå igennem noget, der er utrolig intenst. Vi
vil garantere, at man får en af de mest attraktive uddannelser i form af en sergentuddannelse, når og hvis man skal ud på det civile arbejdsmarked.” – Augustinus, seniorsergent.

Skrevet af: Sophia Bianca Salskov Jakobsen

 

Denne artikel er udgivet i SOLDATEN – April 2022. Du kan læse hele magasinet lige her.

 

You may also like

Comments are closed.

More in Hæren